Data from:

http://localhost:80/Tmix.Cap.Ti/1.11/TrafficInformationService.svc/basic

Stop Area External Id Internal Id Display Customization
Alversund skule, skulestopp 633066 14228817 Open
GARASJE Eidsland 14228857 14228857 Open
Garasje Haugesund SHL 14228733 14228733 Open
GARASJE Rødland 14228858 14228858 Open
Kantine Bergen Busstasjon 14228564 14228564 Open
Undetransport Sunnhordland 14228734 14228734 Open

Stop Point Designation External Id Internal Id Display
Alversund skule 12633066 14228816 Open

Stop Area External Id Internal Id Display Customization
Abbedissen kryss 12473701 12473701 Open
Abbedissen kryss 12473706 12473706 Open
Ask 473530 473530 Open
Ask, Florida 473500 14228795 Open
Askøy helsetun 12472355 12472355 Open
Askøy helsetun 12472370 12472370 Open
Askøy senter 12472365 12472365 Open
Askøy senter 12472382 12472382 Open
Bakarvågen 12472321 12472321 Open
Bakarvågen 12472324 12472324 Open
Bakkeland 12473531 12473531 Open
Bakkeland 12473534 12473534 Open
Berland 473654 473654 Open
Berlandskogen 12473647 12473647 Open
Berlandskogen 12473652 12473652 Open
Berlandskrysset 12473635 12473635 Open
Berlandskrysset 12473638 12473638 Open
Breivik 473582 473582 Open
Breivik 12473573 12473573 Open
Breivik 12473584 12473584 Open
Breivik, Kinn 12473575 12473575 Open
Breivik, Kinn 12473586 12473586 Open
Brusegårdvegen 12473467 12473467 Open
Brusegårdvegen 12473478 12473478 Open
Davanger 12473585 12473585 Open
Davanger 12473596 12473596 Open
Davanger aust 12473591 12473591 Open
Davanger aust 12475502 12475502 Open
Davanger bro 12473583 12473583 Open
Davanger bro 12473594 12473594 Open
Davanger byggefelt 12473588 12473588 Open
Davanger skole 12473581 12473581 Open
Davanger skule 473540 473540 Open
Davanger treindustri 12473589 12473589 Open
Davanger treindustri 12475500 12475500 Open
Davanger vest 12473579 12473579 Open
Davanger vest 12473590 12473590 Open
Davanger, byggefelt 12473577 12473577 Open
Davanger, Sladrehjørnet 12473587 12473587 Open
Davanger, Sladrehjørnet 12473598 12473598 Open
Djupamyr 473464 473464 Open
Dyrdalen, Krokås 12472305 12472305 Open
Dyrdalen, Krokås 12472310 12472310 Open
Eideskiftet 12473459 12473459 Open
Eideskiftet 12473466 12473466 Open
Eikevågen 473604 473604 Open
Ellingsen gartneri 12473519 12473519 Open
Ellingsen gartneri 12473524 12473524 Open
Erdal skole 473428 14228789 Open
Erdal sør 12473421 12473421 Open
Erdal sør 12473424 12473424 Open
Erdal ungdomsskule 473462 473462 Open
Fauskanger skole, ved skolen 473602 473602 Open
Fjellvegen 12473416 12473416 Open
Fjellvegen 473415 14227112 Open
Flagget byggefelt 472348 472348 Open
Florvåg 472320 472320 Open
Florvåg barneskole 12472379 12472379 Open
Florvåg barneskole 12472398 12472398 Open
Florvåg bedehus 12472381 12472381 Open
Florvåg bedehus 12474300 12474300 Open
Florvåg kai 12472317 12472317 Open
Florvåg verk 12472313 12472313 Open
Florvåg verk 12472318 12472318 Open
Florvågskiftet 12472359 12472359 Open
Florvågskiftet 12472374 12472374 Open
Florvågskiftet, Ø. Kleppeveg 12472387 12472387 Open
Florvågøen 12472377 12472377 Open
Florvågøen 12472394 12472394 Open
Florvågøen kryss 12472319 12472319 Open
Florvågøen kryss 12472322 12472322 Open
Follese 473458 473458 Open
Follese barneskole 12472347 12472347 Open
Follese barneskole 12472362 12472362 Open
Follese bedehus 12473449 12473449 Open
Follese bedehus 12473456 12473456 Open
Friluften, Kollevåg 473562 473562 Open
Fromreide 473608 473608 Open
Fromreidetoppen 12473609 12473609 Open
Fromreidetoppen 12473610 12473610 Open
Furehaugen 12473620 12473620 Open
Furehaugen 12473621 12473621 Open
Furuly 12473433 12473433 Open
Furuly 12473436 12473436 Open
Gauvik 12473643 12473643 Open
Gauvik 12473648 12473648 Open
Guldbrandsøy 12473707 12473707 Open
Guldbrandsøy 12473714 12473714 Open
Hanevik 473548 473548 Open
Hanevik gård 12473547 12473547 Open
Hanevik gård 12473550 12473550 Open
Hanøy 12473625 12473625 Open
Hanøy 12473626 12473626 Open
Hanøy bedehus 12473627 12473627 Open
Hanøy bedehus 12473628 12473628 Open
Hanøy Skaret 12473631 12473631 Open
Hanøy Skule 473630 14228499 Open
Hanøy, Langøyvei 12473553 12473553 Open
Hanøy, Langøyvei 12473558 12473558 Open
Hanøy, Skaret 12473632 12473632 Open
Hanøy, steinbruddet 12473551 12473551 Open
Hanøy, steinbruddet 12473556 12473556 Open
Hanøy, Steinseidet 12473633 12473633 Open
Hanøy, Steinseidet 12473634 12473634 Open
Haugadalen 12473447 12473447 Open
Haugadalen 12473454 12473454 Open
Haugland bedehus 12473510 12473510 Open
Haugland garasje 370010 14228097 Open
Haugland skole 12473414 12473414 Open
Haugland skole nord 12473505 12473505 Open
Haugland skole sør 12473411 12473411 Open
Heggernes 12473639 12473639 Open
Heggernes 12473642 12473642 Open
Heggernes snuplass 473644 473644 Open
Heiavatnet 12473507 12473507 Open
Heiavatnet 12473512 12473512 Open
Heiavatnet mot Davanger 12475504 12475504 Open
Heimdal 12473709 12473709 Open
Heimdal 12473716 12473716 Open
Herdla 473724 473724 Open
Herdla 12473717 12473717 Open
Herdla 12473726 12473726 Open
Herdla sør 12473713 12473713 Open
Herdla sør 12473720 12473720 Open
Herdla, museet 12473715 12473715 Open
Herdla, museet 12473722 12473722 Open
Hestetræet 12473618 12473618 Open
Hestetræet 12473619 12473619 Open
Hetlevik 473440 473440 Open
Hetlevik barneskule 12473437 12473437 Open
Hetlevik barneskule 12473442 12473442 Open
Hetlevik idrettsbane 12473441 12473441 Open
Hetlevik idrettsbane 12473446 12473446 Open
Hetlevik, Kastet 12473443 12473443 Open
Hetlevik, Kastet 12473450 12473450 Open
Hetlevik, Standal 12473439 12473439 Open
Hetlevik, Standal 12473444 12473444 Open
Hetlevik, Utsikten 12473445 12473445 Open
Hetlevik, Utsikten 12473452 12473452 Open
Hillesøyna 12473658 12473658 Open
Hillesøyna 12473659 12473659 Open
Holmedal 12472325 12472325 Open
Holmedal 12472334 12472334 Open
Hop skole 473528 473528 Open
Hop vgs. 12473517 12473517 Open
Hop vgs. 12473522 12473522 Open
Hop, Askøy aldershjem 12473521 12473521 Open
Hop, Askøy aldershjem 12473526 12473526 Open
Juvik bedehus 12473405 12473405 Open
Juvik bedehus 12473408 12473408 Open
Juvikflaten 12473403 12473403 Open
Juvikflaten 12473406 12473406 Open
Kastesvingen 12473448 12473448 Open
Kirkevik 12473529 12473529 Open
Kirkevik 12473532 12473532 Open
Kjerrgarden 473656 473656 Open
Kjerrgarden 12473603 12473603 Open
Kjerrgarden 12473606 12473606 Open
Kjerrgarden sør 12473513 12473513 Open
Kjerrgarden sør 12473518 12473518 Open
Kjerrgardsåsen 12473511 12473511 Open
Kjerrgardsåsen 12473516 12473516 Open
Kleppestø båtkai 472399 472399 Open
Kleppestø senter 12472307 12472307 Open
Kleppestø senter 12472312 12472312 Open
Kleppestø terminal 472304 472304 Open
Kleppestø ungdomsskole 474310 14228500 Open
Kleppestø us, hovedveg 472372 472372 Open
Kollevåg 473568 473568 Open
Kollevåg sør 12473563 12473563 Open
Kollevåg sør 12473570 12473570 Open
Kollevåg, Svartevatnet 473566 473566 Open
Kollevågshøyden 473564 473564 Open
Krokåsfeltet 473476 473476 Open
Krokåsfeltet, Ospedalen 12473493 12473493 Open
Krokåsfeltet, Ospedalen 12473494 12473494 Open
Krokåsfeltet, Ospedalshaugen 12473463 12473463 Open
Krokåsfeltet, Ospedalshaugen 12473470 12473470 Open
Krokåsfeltet, Peragjeret 12473465 12473465 Open
Krokåsfeltet, Peragjeret 12473474 12473474 Open
Krokåsfeltet, Svartadalstjønna 12473461 12473461 Open
Krokåsfeltet, Svartadalstjønna 12473472 12473472 Open
Krokåsskiftet 473404 473404 Open
Kråvik 12473419 12473419 Open
Kråvik 12473422 12473422 Open
Kyrkjelemyra 12472367 12472367 Open
Kyrkjelemyra 12472384 12472384 Open
Lærdal 12473541 12473541 Open
Lærdal 12473544 12473544 Open
Lavikskiftet 12473407 12473407 Open
Lavikskiftet 12473410 12473410 Open
Lille Brevik 12473533 12473533 Open
Lille Brevik 12473536 12473536 Open
Lille Brevik nord 12473535 12473535 Open
Lille Brevik nord 12473538 12473538 Open
Lille Fauskanger 12473616 12473616 Open
Lille Fauskanger 12473617 12473617 Open
Lindhaugen 12472353 12472353 Open
Lindhaugen 12472368 12472368 Open
Marikoven 472352 472352 Open
Marikoven, Pøylo 472345 472345 Open
Marikoven, Pøylo 12472358 12472358 Open
Merkesvik 12473703 12473703 Open
Merkesvik 12473710 12473710 Open
Myren 12473423 12473423 Open
Myren 12473426 12473426 Open
Nordre Erdal 473430 473430 Open
Nordre Haugland 12473637 12473637 Open
Nordre Haugland 12473640 12473640 Open
Norrønaheimen 472344 472344 Open
Olufsen 12473457 12473457 Open
Olufsen 12473460 12473460 Open
Pollelva 12473409 12473409 Open
Pollelva 12473412 12473412 Open
Ramsøy 473622 473622 Open
Ramsøy bro 12473623 12473623 Open
Ramsøy bro 12473624 12473624 Open
Ravnanger 12473503 12473503 Open
Ravnanger 12473508 12473508 Open
Ravnanger nord 12473509 12473509 Open
Ravnanger nord 12473514 12473514 Open
Ravnanger Senter 12473501 14228073 Open
Ravnanger terminal 473580 473580 Open
Ravnanger ungdomsskule 473502 473502 Open
Ravnanger, Storavatnet 12473571 12473571 Open
Ravnanger, Storavatnet 12473578 12473578 Open
Sæterstøl 12473543 12473543 Open
Sæterstøl 12473546 12473546 Open
Sannes 12473705 12473705 Open
Sannes 12473712 12473712 Open
Skansen 12472363 12472363 Open
Skansen 12472378 12472378 Open
Skansen, Herdlesundet 12473711 12473711 Open
Skansen, Herdlesundet 12473718 12473718 Open
Skarholmen 12472327 12472327 Open
Skarholmen 12472338 12472338 Open
Skarholmshøyden 12472329 12472329 Open
Skarholmshøyden 12472340 12472340 Open
Skiftesvik 12472341 12472341 Open
Skiftesvik 12472354 12472354 Open
Skiftesvikhøyden 12472343 12472343 Open
Skiftesvikhøyden 12472356 12472356 Open
Skogvik 12473429 12473429 Open
Skogvik 12473432 12473432 Open
Skråmestø 473708 473708 Open
Solhola 12472309 12472309 Open
Solhola 12472314 12472314 Open
Solviken 12473537 12473537 Open
Solviken 12473540 12473540 Open
Steinrusten 473468 473468 Open
Stongafjellet snuplass 472397 14228098 Open
Stongafjellsbakken 12472395 14228080 Open
Stongafjellsvegen 12472391 14228079 Open
Stongafjellsvegen 12472393 14228082 Open
Store Fauskanger 12473614 12473614 Open
Store Fauskanger 12473615 12473615 Open
Storeklubben 472336 472336 Open
Strand, Florvåg 12472311 12472311 Open
Strand, Florvåg 12472316 12472316 Open
Strusshamn 472342 472342 Open
Strusshamnsvatnet 12472303 12472303 Open
Strømneshøyden 12473435 12473435 Open
Strømneshøyden 12473438 12473438 Open
Strømsnes 12473515 12473515 Open
Strømsnes 12473520 12473520 Open
Stølahøyden 12472349 12472349 Open
Stølahøyden 12472364 12472364 Open
Stølasvingen 12472360 12472360 Open
Søre Fauskanger 12473612 12473612 Open
Søre Fauskanger 12473613 12473613 Open
Torvgarden 12472361 12472361 Open
Torvgarden 12472376 12472376 Open
Træet 12473636 12473636 Open
Træet 12473649 12473649 Open
Træet skule 473650 473650 Open
Tveit skole 473572 473572 Open
Tveitetræet 12473569 12473569 Open
Tveitetræet 12473576 12473576 Open
Tveitevågskiftet 12473567 12473567 Open
Tveitevågskiftet 12473574 12473574 Open
Verkstedet,Haugland 473418 473418 Open
Vestravatnet 12472335 12472335 Open
Vestravatnet 12472346 12472346 Open
Vikøren 12473539 12473539 Open
Vikøren 12473542 12473542 Open
Ådlandsvik 12473731 12473731 Open
Ådlandsvik 12473732 12473732 Open
Åsebø 473554 473554 Open
Åsebøvatnet 12473549 12473549 Open
Åsebøvatnet 12473552 12473552 Open
Åsenvegen 12473469 12473469 Open
Åsenvegen 12473480 12473480 Open
Øen 472396 472396 Open
Østerdalen 12472323 12472323 Open
Østerdalen 12472326 12472326 Open
Øvre Florvåg 474306 474306 Open
Øvre Florvåg, Romarheim 12472383 12472383 Open
Øvre Florvåg, Romarheim 12474302 12474302 Open
Øvre Florvåg, Smådalen 12472385 12472385 Open
Øvre Florvåg, Smådalen 12474304 12474304 Open
Øvre Kleppe 472392 472392 Open
Øvre Kleppe, Heimli 12472386 14228076 Open
Øvre Kleppe, Karisvingen 12472373 12472373 Open
Øvre Kleppe, Rossvoll 12472371 12472371 Open
Øvre Kleppe, Rossvoll 12472388 12472388 Open

Stop Point Designation External Id Internal Id Display
Abbedissen kryss 12473701 12473701 Open
Abbedissen kryss 12473706 12473706 Open
Ask, Florida 12473500 12473500 Open
Ask, Florida 12473525 12473525 Open
Asketoppen 12473527 12473527 Open
Asketoppen 12473530 12473530 Open
Askøy helsetun 12472355 12472355 Open
Askøy helsetun 12472370 12472370 Open
Askøy senter 12472365 12472365 Open
Askøy senter 12472382 12472382 Open
Bakarvågen 12472321 12472321 Open
Bakarvågen 12472324 12472324 Open
Bakkeland 12473531 12473531 Open
Bakkeland 12473534 12473534 Open
Berland snuplass 12473654 12473654 Open
Berlandskogen 12473647 12473647 Open
Berlandskogen 12473652 12473652 Open
Berlandskrysset 12473635 12473635 Open
Berlandskrysset 12473638 12473638 Open
Breivik 12473573 12473573 Open
Breivik 12473584 12473584 Open
Breivik snuplass 12473582 12473582 Open
Breivik, Kinn 12473575 12473575 Open
Breivik, Kinn 12473586 12473586 Open
Brusegårdvegen 12473467 12473467 Open
Brusegårdvegen 12473478 12473478 Open
Davanger 12473585 12473585 Open
Davanger 12473596 12473596 Open
Davanger aust 12473591 12473591 Open
Davanger aust 12475502 12475502 Open
Davanger bro 12473583 12473583 Open
Davanger bro 12473594 12473594 Open
Davanger byggefelt 12473588 12473588 Open
Davanger skole 12473581 12473581 Open
Davanger skole 12473592 12473592 Open
Davanger treindustri 12473589 12473589 Open
Davanger treindustri 12475500 12475500 Open
Davanger vest 12473579 12473579 Open
Davanger vest 12473590 12473590 Open
Davanger, byggefelt 12473577 12473577 Open
Davanger, Sladrehjørnet 12473587 12473587 Open
Davanger, Sladrehjørnet 12473598 12473598 Open
Djupamyr 12473455 12473455 Open
Djupamyr 12473464 12473464 Open
Djupamyr, Erdalsveien 12473471 12473471 Open
Dyrdalen, Krokås 12472305 12472305 Open
Dyrdalen, Krokås 12472310 12472310 Open
Eideskiftet 12473459 12473459 Open
Eideskiftet 12473466 12473466 Open
Eikevågen 12473604 12473604 Open
Eikevågen 12473611 12473611 Open
Ellingsen gartneri 12473519 12473519 Open
Ellingsen gartneri 12473524 12473524 Open
Erdal skole 12473425 12473425 Open
Erdal skole 12473428 12473428 Open
Erdal sør 12473421 12473421 Open
Erdal sør 12473424 12473424 Open
Erdal ungdomsskole 12473402 12473402 Open
Fauskanger skole 12473601 12473601 Open
Fauskanger skole 12473602 12473602 Open
Fjellvegen 12473415 12473415 Open
Fjellvegen 12473416 12473416 Open
Flagget byggefelt 12472337 12472337 Open
Flagget byggefelt 12472348 12472348 Open
Florvåg 12472315 12472315 Open
Florvåg 12472320 12472320 Open
Florvåg barneskole 12472379 12472379 Open
Florvåg barneskole 12472398 12472398 Open
Florvåg bedehus 12472381 12472381 Open
Florvåg bedehus 12474300 12474300 Open
Florvåg kai 12472317 12472317 Open
Florvåg verk 12472313 12472313 Open
Florvåg verk 12472318 12472318 Open
Florvågskiftet 12472359 12472359 Open
Florvågskiftet 12472374 12472374 Open
Florvågskiftet, Ø. Kleppeveg 12472387 12472387 Open
Florvågøen 12472377 12472377 Open
Florvågøen 12472394 12472394 Open
Florvågøen kryss 12472319 12472319 Open
Florvågøen kryss 12472322 12472322 Open
Florvågøen snuplass 12472396 12472396 Open
Follese 12473451 12473451 Open
Follese 12473458 12473458 Open
Follese barneskole 12472347 12472347 Open
Follese barneskole 12472362 12472362 Open
Follese bedehus 12473449 12473449 Open
Follese bedehus 12473456 12473456 Open
Fromreide 12473607 12473607 Open
Fromreide 12473608 12473608 Open
Fromreidetoppen 12473609 12473609 Open
Fromreidetoppen 12473610 12473610 Open
Furehaugen 12473620 12473620 Open
Furehaugen 12473621 12473621 Open
Furuly 12473433 12473433 Open
Furuly 12473436 12473436 Open
GARASJE Haugland GAR3.710 14228088 Open
Gauvik 12473643 12473643 Open
Gauvik 12473648 12473648 Open
Guldbrandsøy 12473707 12473707 Open
Guldbrandsøy 12473714 12473714 Open
Hanevik 12473545 12473545 Open
Hanevik 12473548 12473548 Open
Hanevik gård 12473547 12473547 Open
Hanevik gård 12473550 12473550 Open
Hanøy 12473625 12473625 Open
Hanøy 12473626 12473626 Open
Hanøy bedehus 12473627 12473627 Open
Hanøy bedehus 12473628 12473628 Open
Hanøy Skaret 12473631 12473631 Open
Hanøy skole 12473629 12473629 Open
Hanøy skole 12473630 12473630 Open
Hanøy, Langøyvei 12473553 12473553 Open
Hanøy, Langøyvei 12473558 12473558 Open
Hanøy, Skaret 12473632 12473632 Open
Hanøy, steinbruddet 12473551 12473551 Open
Hanøy, steinbruddet 12473556 12473556 Open
Hanøy, Steinseidet 12473633 12473633 Open
Hanøy, Steinseidet 12473634 12473634 Open
Haugadalen 12473447 12473447 Open
Haugadalen 12473454 12473454 Open
Haugland bedehus 12473510 12473510 Open
Haugland skole 12473414 12473414 Open
Haugland skole nord 12473505 12473505 Open
Haugland skole sør 12473411 12473411 Open
Haugland verkstedet 12473417 12473417 Open
Haugland verkstedet 12473418 12473418 Open
Heggernes 12473639 12473639 Open
Heggernes 12473642 12473642 Open
Heggernes snuplass 12473644 12473644 Open
Heiavatnet 12473507 12473507 Open
Heiavatnet 12473512 12473512 Open
Heiavatnet mot Davanger 12475504 12475504 Open
Heimdal 12473709 12473709 Open
Heimdal 12473716 12473716 Open
Herdla 12473717 12473717 Open
Herdla 12473726 12473726 Open
Herdla snuplass 12473724 12473724 Open
Herdla sør 12473713 12473713 Open
Herdla sør 12473720 12473720 Open
Herdla, museet 12473715 12473715 Open
Herdla, museet 12473722 12473722 Open
Hestetræet 12473618 12473618 Open
Hestetræet 12473619 12473619 Open
Hetlevik barneskule 12473437 12473437 Open
Hetlevik barneskule 12473442 12473442 Open
Hetlevik idrettsbane 12473441 12473441 Open
Hetlevik idrettsbane 12473446 12473446 Open
Hetlevik snuplass 12473440 12473440 Open
Hetlevik, Kastet 12473443 12473443 Open
Hetlevik, Kastet 12473450 12473450 Open
Hetlevik, Standal 12473439 12473439 Open
Hetlevik, Standal 12473444 12473444 Open
Hetlevik, Utsikten 12473445 12473445 Open
Hetlevik, Utsikten 12473452 12473452 Open
Hillesøyna 12473658 12473658 Open
Hillesøyna 12473659 12473659 Open
Holmedal 12472325 12472325 Open
Holmedal 12472334 12472334 Open
Hop skole 12473523 12473523 Open
Hop skole 12473528 12473528 Open
Hop vgs. 12473517 12473517 Open
Hop vgs. 12473522 12473522 Open
Hop, Askøy aldershjem 12473521 12473521 Open
Hop, Askøy aldershjem 12473526 12473526 Open
Juvik bedehus 12473405 12473405 Open
Juvik bedehus 12473408 12473408 Open
Juvikflaten 12473403 12473403 Open
Juvikflaten 12473406 12473406 Open
Kastesvingen 12473448 12473448 Open
Kirkevik 12473529 12473529 Open
Kirkevik 12473532 12473532 Open
Kjerrgarden 12473603 12473603 Open
Kjerrgarden 12473606 12473606 Open
Kjerrgarden sør 12473513 12473513 Open
Kjerrgarden sør 12473518 12473518 Open
Kjerrgardskrysset 12473605 12473605 Open
Kjerrgardskrysset 12473656 12473656 Open
Kjerrgardskrysset, N. Haugland 12473641 12473641 Open
Kjerrgardskrysset, N. Haugland 12473646 12473646 Open
Kjerrgardsåsen 12473511 12473511 Open
Kjerrgardsåsen 12473516 12473516 Open
Kleppestø båtkai 12472399 12472399 Open
Kleppestø senter 12472307 12472307 Open
Kleppestø senter 12472312 12472312 Open
Kleppestø terminal A A 12472304 12472304 Open
Kleppestø terminal B B 12472330 12472330 Open
Kleppestø terminal C C 12472328 12472328 Open
Kleppestø terminal D D 12472389 12472389 Open
Kleppestø terminal E E 12472302 12472302 Open
Kleppestø ungdomsskole 12472357 12472357 Open
Kleppestø ungdomsskole 12472372 12472372 Open
Kleppestø US 12474310 14227088 Open
Kollevåg 12473561 12473561 Open
Kollevåg 12473568 12473568 Open
Kollevåg sør 12473563 12473563 Open
Kollevåg sør 12473570 12473570 Open
Kollevåg, Friluften 12473555 12473555 Open
Kollevåg, Friluften 12473562 12473562 Open
Kollevåg, Svartevatnet 12473559 12473559 Open
Kollevåg, Svartevatnet 12473566 12473566 Open
Kollevågshøyden 12473557 12473557 Open
Kollevågshøyden 12473564 12473564 Open
Krokåsfeltet snuplass 12473476 12473476 Open
Krokåsfeltet, Ospedalen 12473493 12473493 Open
Krokåsfeltet, Ospedalen 12473494 12473494 Open
Krokåsfeltet, Ospedalshaugen 12473463 12473463 Open
Krokåsfeltet, Ospedalshaugen 12473470 12473470 Open
Krokåsfeltet, Peragjeret 12473465 12473465 Open
Krokåsfeltet, Peragjeret 12473474 12473474 Open
Krokåsfeltet, Svartadalstjønna 12473461 12473461 Open
Krokåsfeltet, Svartadalstjønna 12473472 12473472 Open
Krokåsskiftet 12473401 12473401 Open
Krokåsskiftet 12473404 12473404 Open
Kråvik 12473419 12473419 Open
Kråvik 12473422 12473422 Open
Kyrkjelemyra 12472367 12472367 Open
Kyrkjelemyra 12472384 12472384 Open
Lærdal 12473541 12473541 Open
Lærdal 12473544 12473544 Open
Lavikskiftet 12473407 12473407 Open
Lavikskiftet 12473410 12473410 Open
Lille Brevik 12473533 12473533 Open
Lille Brevik 12473536 12473536 Open
Lille Brevik nord 12473535 12473535 Open
Lille Brevik nord 12473538 12473538 Open
Lille Fauskanger 12473616 12473616 Open
Lille Fauskanger 12473617 12473617 Open
Lindhaugen 12472353 12472353 Open
Lindhaugen 12472368 12472368 Open
Marikoven snuplass 12472352 12472352 Open
Marikoven, Pøylo 12472345 12472345 Open
Marikoven, Pøylo 12472358 12472358 Open
Merkesvik 12473703 12473703 Open
Merkesvik 12473710 12473710 Open
Myren 12473423 12473423 Open
Myren 12473426 12473426 Open
Nordre Erdal 12473427 12473427 Open
Nordre Erdal 12473430 12473430 Open
Nordre Haugland 12473637 12473637 Open
Nordre Haugland 12473640 12473640 Open
Norrønaheimen 12472333 12472333 Open
Norrønaheimen 12472344 12472344 Open
Norrønaheimen, Fv. 562 12472301 12472301 Open
Norrønaheimen, Fv. 562 12472308 12472308 Open
Olufsen 12473457 12473457 Open
Olufsen 12473460 12473460 Open
Pollelva 12473409 12473409 Open
Pollelva 12473412 12473412 Open
Ramsøy bro 12473623 12473623 Open
Ramsøy bro 12473624 12473624 Open
Ramsøy snuplass 12473622 12473622 Open
Ravnanger 12473503 12473503 Open
Ravnanger 12473508 12473508 Open
Ravnanger nord 12473509 12473509 Open
Ravnanger nord 12473514 12473514 Open
Ravnanger Senter 12473501 14228073 Open
Ravnanger terminal 12473580 12473580 Open
Ravnanger US 12473502 12473502 Open
Ravnanger, Storavatnet 12473571 12473571 Open
Ravnanger, Storavatnet 12473578 12473578 Open
Sæterstøl 12473543 12473543 Open
Sæterstøl 12473546 12473546 Open
Sannes 12473705 12473705 Open
Sannes 12473712 12473712 Open
Skansen 12472363 12472363 Open
Skansen 12472378 12472378 Open
Skansen, Herdlesundet 12473711 12473711 Open
Skansen, Herdlesundet 12473718 12473718 Open
Skarholmen 12472327 12472327 Open
Skarholmen 12472338 12472338 Open
Skarholmshøyden 12472329 12472329 Open
Skarholmshøyden 12472340 12472340 Open
Skiftesvik 12472341 12472341 Open
Skiftesvik 12472354 12472354 Open
Skiftesvikhøyden 12472343 12472343 Open
Skiftesvikhøyden 12472356 12472356 Open
Skogvik 12473429 12473429 Open
Skogvik 12473432 12473432 Open
Skråmestø 12473708 12473708 Open
Solhola 12472309 12472309 Open
Solhola 12472314 12472314 Open
Solviken 12473537 12473537 Open
Solviken 12473540 12473540 Open
Steinrusten 12473453 12473453 Open
Steinrusten 12473462 12473462 Open
Stongafjellet snuplass 12472397 14228081 Open
Stongafjellsbakken 12472395 14228080 Open
Stongafjellsvegen 12472391 14228079 Open
Stongafjellsvegen 12472393 14228082 Open
Store Fauskanger 12473614 12473614 Open
Store Fauskanger 12473615 12473615 Open
Storeklubben 12472336 12472336 Open
Strand, Florvåg 12472311 12472311 Open
Strand, Florvåg 12472316 12472316 Open
Strusshamn 12472331 12472331 Open
Strusshamn 12472342 12472342 Open
Strusshamnsvatnet 12472303 12472303 Open
Strømneshøyden 12473435 12473435 Open
Strømneshøyden 12473438 12473438 Open
Strømsnes 12473515 12473515 Open
Strømsnes 12473520 12473520 Open
Stølahøyden 12472349 12472349 Open
Stølahøyden 12472364 12472364 Open
Stølasvingen 12472360 12472360 Open
Søre Fauskanger 12473612 12473612 Open
Søre Fauskanger 12473613 12473613 Open
Torvgarden 12472361 12472361 Open
Torvgarden 12472376 12472376 Open
Træet 12473636 12473636 Open
Træet 12473649 12473649 Open
Træet skule 12473645 12473645 Open
Træet skule 12473650 12473650 Open
Tveit skole 12473565 12473565 Open
Tveit skole 12473572 12473572 Open
Tveitetræet 12473569 12473569 Open
Tveitetræet 12473576 12473576 Open
Tveitevågskiftet 12473567 12473567 Open
Tveitevågskiftet 12473574 12473574 Open
Vestravatnet 12472335 12472335 Open
Vestravatnet 12472346 12472346 Open
Vikøren 12473539 12473539 Open
Vikøren 12473542 12473542 Open
Ådlandsvik 12473731 12473731 Open
Ådlandsvik 12473732 12473732 Open
Åsebø 12473554 12473554 Open
Åsebø 12473593 12473593 Open
Åsebøvatnet 12473549 12473549 Open
Åsebøvatnet 12473552 12473552 Open
Åsenvegen 12473469 12473469 Open
Åsenvegen 12473480 12473480 Open
Østerdalen 12472323 12472323 Open
Østerdalen 12472326 12472326 Open
Øvre Florvåg snuplass 12474306 12474306 Open
Øvre Florvåg, Romarheim 12472383 12472383 Open
Øvre Florvåg, Romarheim 12474302 12474302 Open
Øvre Florvåg, Smådalen 12472385 12472385 Open
Øvre Florvåg, Smådalen 12474304 12474304 Open
Øvre Kleppe, Heimli 12472386 14228076 Open
Øvre Kleppe, Karisvingen 12472373 12472373 Open
Øvre Kleppe, Rossvoll 12472371 12472371 Open
Øvre Kleppe, Rossvoll 12472388 12472388 Open
Øvre Kleppetoppen 12472375 12472375 Open
Øvre Kleppetoppen 12472392 12472392 Open

Stop Area External Id Internal Id Display Customization
Aurland 215289 215289 Open
Bøen 14215275 14215275 Open
Bøen 14215276 14215276 Open
Flåm 215408 215408 Open
Frambø 14215314 14215314 Open
Frambø 14215315 14215315 Open
Gudvangen E16 215322 215322 Open
Gudvangen kai 215320 215320 Open
Gudvangen parkering 130004 14228760 Open
Hylland 14215302 14215302 Open
Hylland 14215303 14215303 Open
Langhuso 14215294 14215294 Open
Skjerping 14215311 14215311 Open
Skjerping 14215312 14215312 Open
Skjerping skule 14215308 14215308 Open
Skjerping skule 14215309 14215309 Open
Sognaporten 14215271 14215271 Open
Vang camping 14215317 14215317 Open
Vang camping 14215318 14215318 Open
Vetlevotni 14215305 14215305 Open
Vetlevotni 14215306 14215306 Open

Stop Point Designation External Id Internal Id Display
Aurland 14215289 14215289 Open
Aurland 14215291 14215291 Open
Bøen 14215275 14215275 Open
Bøen 14215276 14215276 Open
Flåm jernbanestasjon 14215408 14215408 Open
Frambø 14215314 14215314 Open
Frambø 14215315 14215315 Open
Garasje Gudvangen GAR1.304 14228756 Open
Gudvangen E16 14215297 14215297 Open
Gudvangen E16 14215322 14215322 Open
Gudvangen kai 14215320 14215320 Open
Hylland 14215302 14215302 Open
Hylland 14215303 14215303 Open
Langhuso 14215294 14215294 Open
Skjerping 14215311 14215311 Open
Skjerping 14215312 14215312 Open
Skjerping skule 14215308 14215308 Open
Skjerping skule 14215309 14215309 Open
Sognaporten 14215271 14215271 Open
Vang camping 14215317 14215317 Open
Vang camping 14215318 14215318 Open
Vetlevotni 14215305 14215305 Open
Vetlevotni 14215306 14215306 Open

Stop Area External Id Internal Id Display Customization
Aarland 12446713 12446713 Open
Aarland 12446714 12446714 Open
Aarland nord 12446717 12446717 Open
Aarland nord 12446720 12446720 Open
Aarland sør 12446715 12446715 Open
Aarland sør 12446716 12446716 Open
Austevoll US 446916 446916 Open
Austevoll v/byggefelt 444728 444728 Open
Austevoll VGS 446920 446920 Open
Bakka 12444803 12444803 Open
Bakka 12444804 12444804 Open
Barmen 12444729 12444729 Open
Barmen 12444732 12444732 Open
Bekkjarvik 447206 447206 Open
Bekkjarvik båtkai 449998 449998 Open
Bjelland 12446917 12446917 Open
Bjelland 12446918 12446918 Open
Bjellandsvatnet 12446921 12446921 Open
Bjellandsvatnet 12446922 12446922 Open
Blåsternes 12447310 12447310 Open
Blåsternes 12447313 12447313 Open
Bratten 12447014 12447014 Open
Bratten 12447015 12447015 Open
Brekke 12447104 12447104 Open
Brekke 12447107 12447107 Open
Brekke nord 12447105 12447105 Open
Brekke nord 12447134 12447134 Open
Bruvegen 12446930 12446930 Open
Bruvegen 12446931 12446931 Open
Båtevik 12447247 12447247 Open
Båtevik 12447248 12447248 Open
Dalen 12446925 12446925 Open
Dalen 12446926 12446926 Open
Djupavåg 12447225 12447225 Open
Djupavåg 12447228 12447228 Open
Djupavåg vest 12447227 12447227 Open
Djupavåg vest 12447230 12447230 Open
Drivenes 12447201 12447201 Open
Drivenes 12447202 12447202 Open
Drøna 447516 447516 Open
Drøna 12447511 12447511 Open
Drøna 12447514 12447514 Open
Drøna skule 12447507 12447507 Open
Drøna skule 12447510 12447510 Open
Eido 447306 447306 Open
Eido 12447301 12447301 Open
Eido 12447302 12447302 Open
Eidsbøen nord 12446911 12446911 Open
Eidsbøen nord 12446912 12446912 Open
Eidsbøen sør 12446913 12446913 Open
Eidsbøen sør 12446914 12446914 Open
Fagerbakke 12447209 12447209 Open
Fagerbakke 12447210 12447210 Open
Fagerbakkevåg 12447211 12447211 Open
Fagerbakkevåg 12447212 12447212 Open
Garasje Austevoll 110001 14227095 Open
Grasdal 447250 447250 Open
Grindabakkjen 12446923 12446923 Open
Grindabakkjen 12446924 12446924 Open
Haljetun 12447409 12447409 Open
Haljetun 12447412 12447412 Open
Haugen 12446907 12446907 Open
Haugen 12446908 12446908 Open
Haugland 12446812 12446812 Open
Haugland 12446813 12446813 Open
Haugland byggefelt 12446808 12446808 Open
Haugland byggefelt 12446809 12446809 Open
Haugland nord 12446810 12446810 Open
Haugland nord 12446811 12446811 Open
Haukanes 12447005 12447005 Open
Haukanes 12447006 12447006 Open
Haukanes sør 12447007 12447007 Open
Haukanes sør 12447008 12447008 Open
Haukanesmarka 12447009 12447009 Open
Haukanesmarka 12447010 12447010 Open
Heiamarkstegen 12447407 12447407 Open
Heiamarkstegen 12447410 12447410 Open
Heimark 12447411 12447411 Open
Heimark 12447414 12447414 Open
Hevrøy båtkai 449984 449984 Open
Hille 12444811 12444811 Open
Hille 12444812 12444812 Open
Hufthamar båtkai 449988 449988 Open
Hufthamar ferjekai 449980 14228449 Open
Hufthamar kai 446802 446802 Open
Hufthamar nord 12446804 12446804 Open
Hufthamar nord 446803 14227101 Open
Hufthamar sør 12446806 12446806 Open
Hufthamar sør 12446807 12446807 Open
Husavik 12447106 12447106 Open
Husavik 12447109 12447109 Open
Husavik ferjekai 447198 14228448 Open
Husavik kai 447132 447132 Open
Husavik kryss 447108 447108 Open
Kalvaneset 12447213 12447213 Open
Kalvaneset 12447214 12447214 Open
Kalvatre 12447231 12447231 Open
Kalvatre 12447234 12447234 Open
Kalve 444816 444816 Open
Kalve nedre 12444813 12444813 Open
Kalve nedre 12444814 12444814 Open
Kalve nord 12444815 12444815 Open
Kalve nord 12444818 12444818 Open
Kjempefaret 12447415 12447415 Open
Kjempefaret 12447422 12447422 Open
Kjempefaret sør 12447417 12447417 Open
Kjempefaret sør 12447418 12447418 Open
Kjempefaret vest 12447405 12447405 Open
Kjempefaret vest 12447420 12447420 Open
Klepsvik nedre 12444805 12444805 Open
Klepsvik nedre 12444806 12444806 Open
Klepsvik øvre 12444807 12444807 Open
Klepsvik øvre 12444808 12444808 Open
Kobbaneset 12447215 12447215 Open
Kobbaneset 12447216 12447216 Open
Kolbeinshavn 12447003 12447003 Open
Kolbeinshavn 12447004 12447004 Open
Kolbeinshavn nord 12447001 12447001 Open
Kolbeinshavn nord 12447002 12447002 Open
Kolbeinsvik 447408 447408 Open
Kolbeinsvik kryss Drøna 12447406 12447406 Open
Kolbeinsvik kryss Drøna 12447419 12447419 Open
Kolbeinsvik kryss Drøna 12447424 12447424 Open
Kvalvåg 446706 446706 Open
Kvaløy 12444801 12444801 Open
Kvaløy 12444802 12444802 Open
Liabråtet 12447252 12447252 Open
Liabråtet, Bekkjarvik 447200 447200 Open
Litlekalsøy båtkai 449994 449994 Open
Lundøy båtkai 449996 449996 Open
Medle 12446905 12446905 Open
Medle 12446906 12446906 Open
Melingen 444730 444730 Open
Melingen 12444705 12444705 Open
Melingen 12444706 12444706 Open
Mjåsund bru 12444733 12444733 Open
Mjåsund bru 12444736 12444736 Open
Møkster båtkai 449992 449992 Open
Naustheller 12447309 12447309 Open
Naustheller 12447314 12447314 Open
Naustheller kai 12447307 12447307 Open
Naustheller kai 12447312 12447312 Open
Oksebåsen 12447501 12447501 Open
Oksebåsen 12447502 12447502 Open
Otterå 12447102 12447102 Open
Otterå 12447103 12447103 Open
Paradis 12446703 12446703 Open
Paradis 12446704 12446704 Open
Rabbalio 12447221 12447221 Open
Rabbalio 12447222 12447222 Open
Rabben 12447224 12447224 Open
Rabben 12447251 12447251 Open
Rabben byggefelt 12447223 12447223 Open
Rabben byggefelt 12447226 12447226 Open
Rabben skule 12447219 12447219 Open
Rabben skule 12447220 12447220 Open
Rabben vest 12447253 12447253 Open
Rabben vest 12447254 12447254 Open
Raunhaugen 12447515 12447515 Open
Raunhaugen 12447518 12447518 Open
Rostøy 12447503 12447503 Open
Rostøy 12447504 12447504 Open
Rostøy nord 12447505 12447505 Open
Rostøy nord 12447506 12447506 Open
Rostøy sør 12447508 12447508 Open
Rostøy sør 12447513 12447513 Open
Salthella 12447235 12447235 Open
Salthella 12447238 12447238 Open
Sandtorv båtkai 449986 449986 Open
Sandvik 12447012 12447012 Open
Sandvik 12447013 12447013 Open
Sandvikhavn 12447011 12447011 Open
Sandvikhavn 12447016 12447016 Open
Selbjørn bru 447140 447140 Open
Selbjørn skule 447240 447240 Open
Skår 12444731 12444731 Open
Skår 12444734 12444734 Open
Skår 12446909 12446909 Open
Skår 12446910 12446910 Open
Småstraumane 12447413 12447413 Open
Småstraumane 12447416 12447416 Open
Solesvik 12447128 12447128 Open
Solesvik 12447135 12447135 Open
Solesvik sør 12447137 12447137 Open
Solesvik sør 12447138 12447138 Open
Solvoll 12447243 12447243 Open
Solvoll 12447244 12447244 Open
Stangeland 12446701 12446701 Open
Stangeland 12446702 12446702 Open
Stangeland ved skulen 12446711 12446711 Open
Stangeland ved skulen 12446712 12446712 Open
Stenevik 12447233 12447233 Open
Stenevik 12447236 12447236 Open
Storebø 446904 14228622 Open
Storebø båtkai 446999 446999 Open
Storebø kai 446940 446940 Open
Storebø PO-senter 12446901 12446901 Open
Storebø PO-senter 12446902 12446902 Open
Storebø terminal 446900 446900 Open
Storekarlsøy kyrkje 444810 444810 Open
Stølsvik 12447110 12447110 Open
Stølsvik 12447115 12447115 Open
Svehaugen 12447509 12447509 Open
Svehaugen 12447512 12447512 Open
Såtendal 12447018 12447018 Open
Såtendal 12447101 12447101 Open
Søreide 12447303 12447303 Open
Søreide 12447304 12447304 Open
Tarang aust 12444711 12444711 Open
Tarang aust 12444712 12444712 Open
Tarang vest 12444713 12444713 Open
Tarang vest 12444714 12444714 Open
Teisnes 12447118 12447118 Open
Teisnes 12447125 12447125 Open
Troland 12444707 12444707 Open
Troland 12444708 12444708 Open
Trolandshammer skule 444710 444710 Open
Tøkje 12447229 12447229 Open
Tøkje 12447232 12447232 Open
Uglenes kryss 12447129 12447129 Open
Vassnes 12447401 12447401 Open
Vassnes 12447402 12447402 Open
Vassnesmyra 12447403 12447403 Open
Vassnesmyra 12447404 12447404 Open
Veivåg 447210 447210 Open
Vik byggefelt 12447120 12447120 Open
Vik byggefelt 12447127 12447127 Open
Vik nord 12447124 12447124 Open
Vik nord 12447131 12447131 Open
Vik, Austevoll Auto 447126 447126 Open
Vikestølen 12447245